AZ EN RU

Landşaft dizaynı

Daim artan tələbat, hazırda landşaft dizaynı xidmətinin böyük populyarlığa malik olduğunu göstərir. Müasir landşaft dizaynı bir vaxtlar dəbdə olan bağçılıqdan çox fərqlənir. Bu gün bu, ərazini dəişərkən insanların rahatlıq haqqında təsəvvürləri ilə təbiətin imkanlarını birləşdirən, gözəlliyi isə funksionallığı vasitəsi ilə həyata keçirən elm və incəsənətdir.

Eskiz layihəsi

Çoxillik təcrübəyə malik olaraq, biz landşaft dizaynda ən cəsarətli və orijinal ideyaları həyata keçiririk.
Landşaft dizaynı xidmətinə bağ sahəsinin abadlaşdırılması, yaşıllıqların yaradılması və ideyalarının reallaşdırılması daxildir.
Landşaft dizanının həyata keçirilməsi üçün ilk addım eskiz layihəsini yaratmaqdaır.

Eskiz layihəsi - sizin bütün istəklərinizi dizayner tərəfindən eşedilib reallaşdıracağına əminlik verir. Ona görə bütün layihələr eskiz ilə başlayır.

Landşaft dizaynı xidmətinə nə daxildir

texniki tapşırıqın tərtibi

Ev sahibinin landşaft dizaynının hansı üslubda görməyə üstünlük verdiyi, həyətdə hansı zona abadlaşdırılacağı, ailənin tərkibi, açıq səma altında qonaqlar üçün zonaların ölçüləri və abadlıq işləri üçün ayırılmış büdcə təyin olunur. Müştərinin gələcəkdə landşaft layihəsinin yaranmasında və müəyyənləşdirilməsində sahədə ayrı-ayrı zonaların və qarşılıqlı yerləşməsinin bütün arzuları nəzərə alınır.

Sahənin ölçülməsi

  1. Sahə səhədlərinin ölçüləri götürülür,
  2. Tikililərin və digər funksional zonaların dəqiq yerləsməsi təin olunurопределяется точное расположение строений и   других функциональных зон,
  3. уточняется расположение коммуникаций на   участке,
  4. Составляется масштабированная план-схема рельефа участка, на которой   обозначены стороны света, расположение строений и линии коммуникаций.

Sahənin fotoşəkillərin çəkilməsi

Ən əlverişli və uğursuz görüntüləri müəyyən etmək üçün sahənin müxtəlif nöqtələrindən və istiqamətlərində fotoşəkillərin çəkilməsi.

Mövcud yaşıllıqların inventarlaşdırılması

Bitkilərin sayı, onların dəqiq mövqeyi, vəziyyəti müəyyən edilir. Landşaft dizaynında mövcud yaşıllıqlardan istifadəsi və ya onların çıxarılması barədə qərar qəbul edilir.

İlkin landşaft layihələndirilməsi

Miqyaslı planda yolların və çağırların, ayrı-ayrı zonaların sahəsi forması və yerləşməsi, qapı və doqqazlardan yeri, bağ və bostan mövqeyi qeyd olunur. İlkin sxem (və ya layihənin bir neçə variantı), bəzən isə 3d vizualizasiya, sifarişçi ilə razılaşdırılır və işlənir və ya tam emal edilir.

Baş planın tərtib edilməsi

Sifarişçi ilə bütün detallar razılaşdırıldıqdan sonra onun həyata keçirilməsi üçün landşaft layihəsinin ətraflı planı tərtib edilir.

Sifarişçiyə təqdim olunur

  1. Evə və ya digər nöqtəyə bağlanmaqla tikinti çertyoju (ümumi və ayrı-ayrı obyektlərin hamısı üçün);
  2. Əkinçilər üçün təsvirli çertyoj;
  3. İzahedici məktub.

 


© 2014 Designer.az
Caspian Plaza, 44 J.Jabbarli, Baku, Azerbaijan
+994 55 7881424